Služby

AMRES nabízí širokou škálu poskytovaných služeb pro majitele nemovitostí i pro budoucí investory.

Distingovaný profil našich služeb pochází z jednoduchého modelu, který je založen na čtyřech základních pilířích: proaktivní přistup k trhu, ochota spolufinancovat investiční příležitosti, aktivní management portfolií díky odbornému přístupu a v neposlední řadě poskytování kvalitních komplexních služeb.

Proaktivní přístup k řízení a managementu majetku. Poskytování služeb soukromým investorům, které většinou bývají přístupné pouze institučním investorům. Srozumitelný a kompletní výkaz ohledně vzniklé přidané hodnoty porovnaný s počátečním rozpočtem a prognózami. Zkušenosti a strukturalizovaný přístup maximalizují potenciál každé jednotlivé nemovitosti.

Poskytované služby na nemovitosti a portfolia pro různé účely spojené s úvěrováním, příprava účetní rozvahy společnosti, nákup či prodej nemovitostí, nákup či prodej společností, realizační studie a poradenství při plánovací fázi.

AMRES využitím svých strategických metod a díky své orientaci na analýzu trhu nabízí svým klientům vyhledání a zajištění vhodné investiční příležitosti. Samozřejmostí je i její kompletní sledování a proaktivní přístup po celou dobu trvání transakcí a projektů.

AMRES poskytuje svým klientům nejlepší možnou reprezentaci na trhu, včetně marketingu, vyjednávání obchodních podmínek, pravidelné přehledy a poradenství ohledně vývoje trhu. Jedná se o kombinaci profesionality a zkušeností spojenou s nejnovějšími informacemi mající vliv na trendy v oblasti nemovitostí.

AMRES poskytuje nezávislé poradenství v rámci financování a případného re-financování některých projektů. Společnost má díky naší odborné podpoře možnost a reálnou šanci docílit správné struktury financování splňující strategické a operační cíle. Odborná interakce zajištěna z naší strany v průběhu celého procesu od fáze zvolení investiční strategie přes implementaci transakce až do jejího úspěšného ukončení a uzavření.

Tento druh managementu může být definován jako souhrnné plánování, kontrola a koordinace projektu od konceptu až po jeho dokončení, plně orientované na dodržení požadavků klienta v souladu s časovým harmonogramem, předschválenými náklady a požadovanými standardy kvality.